คอร์สเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทย ระดับต้น
85,000 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : คนต่อชั้นเรียน
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทย (Thai Professional Cookery Certificate) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจพัฒนาทักษะการทำอาหารไทยตั้งแต่พื้นฐานงานครัว ไปจนถึงเทคนิคต่าง ๆ ของการทำอาหารไทย โดยจะเรียนรู้และลงมือปฎิบัติจริงในครัวที่ได้มาตรฐานมากกว่า 50 เมนู ที่เป็นอาหารไทย, ขนมไทย และของว่างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและรสชาติไทยแท้ สอนโดยอาจารยฺและเชฟอาหารไทยมืออาชีพมาเป็นผู้ถ่ายทอดการสอนให้กับนักเรียนและคอยดูแลให้คำปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเชฟอาหารไทยได้ในอนาคต

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 1. บุคคลที่ต้องการเป็นเชฟอาหารไทย
 2. บุคคลที่สนใจและต้องการมีพื้นฐานการทำอาหารไทย
 3. บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานการทำอาหารมาก่อน
 4. บุคคลที่ต้องการเพิ่มเติมและพัฒนาความรู้ด้านอาหารไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า >> ใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • วุฒิมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือต่ำกว่า >> ใบประกาศนียบัตรรับรองจากโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ทั้งฟังพูดอ่านเขียน
 • ร่างการสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานครัว
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคติดต่อทางเดินอาหาร
 • ไม่เคยถูกพิพากษาให้ต้องโทษหรือจำคุก